Roll of Honour DM , AMROHA

S.No. NAME FROM TO
1 Sh. Raj Kishore Verma 22-04-1997 18-12-1997
2 Raj Kishore Mishra 20-12-1997 15-03-1998
3 Sh. Tejpal Singh 15-03-1998 21-12-1998
4 Sh. Ram Saran Singh 22-12-1998 12-02-2001
5 Sh. S.P. Singh Solanki 12-02-2001 07-06-2002
6 Sh. G.D. Tripathi 07-06-2002 24-10-2003
7 Sh. Hariom Kumar Lavaniya 24-10-2003 13-01-2004
8 Sh. R. Ramesh Kumar 19-07-2004 06-06-2005
9 Sh. Umadhar Divadi 07-06-2005 27-02-2006
10 Sh Chob Singh Verma 27-02-2006 19-01-2007
11 Sh. Satyendra Mishra 24-01-2007 30-09-2007
12 Sh. A.V. Rajamoli 09-10-2007 23-04-2008
13 Sh. Sanjay Kumar 25-04-2008 09-02-2009
14 Smt. Ritu Maheshwari 11-02-2009 18-11-2009
15 Sh. Anil Kumar 21-11-2009 11-02-2011
16 Dr. Lokesh M. 21-02-2011 09-09-2011
17 Sh. Abhay 10-09-2011 17-04-2012
18 Sh. Ranjan Kumar 21-05-2012 12-02-2013
19 Sh. Vinod Kumar Pawar 13-02-2013 17-06-2013
20 Sh. Bhawnath 18-06-2013 28-03-2014
21 Ms. Kanchan Verma 28-03-2014 09-06-2014
22 Sh. Ved Prakash 09-06-2014 21-01-2017
23 Ms. Shubhra Saxena 21-01-2017 27-04-2017
24 Sh. Navneet Singh Chahal 29-04-2017 Till Date