Close

List of Collectors

 

S.No. NAME FROM TO
1. Sh. Raj Kishore Verma 22-04-1997 18-12-1997
2. Sh. Raj Kishore Mishra 20-12-1997 15-03-1998
3. Sh. Tejpal Singh 15-03-1998 21-12-1998
4. Sh. Ram Saran Singh 22-12-1998 12-02-2001
5. Sh. S.P. Singh Solanki 12-02-2001 07-06-2002
6. Sh. G.D. Tripathi 07-06-2002 24-10-2003
7. Sh. Hariom Kumar Lavaniya 24-10-2003 13-01-2004
8. Sh. R. Ramesh Kumar 19-07-2004 06-06-2005
9. Sh. Umadhar Divadi 07-06-2005 27-02-2006
10. Sh. Chob Singh Verma 27-02-2006 19-01-2007
11. Sh. Satyendra Mishra 24-01-2007 30-09-2007
12. Sh. A.V. Rajamoli 09-10-2007 23-04-2008
13. Sh. Sanjay Kumar 25-04-2008 09-02-2009
14. Smt. Ritu Maheshwari 11-02-2009 18-11-2009
15. Sh. Anil Kumar 21-11-2009 11-02-2011
16. Dr. Lokesh M. 21-02-2011 09-09-2011
17. Sh. Abhay 10-09-2011 17-04-2012
18. Sh. Ranjan Kumar 21-05-2012 12-02-2013
19. Sh. Vinod Kumar Pawar 13-02-2013 17-06-2013
20. Sh. Bhawnath 18-06-2013 28-03-2014
21. Ms. Kanchan Verma 28-03-2014 09-06-2014
22. Sh. Ved Prakash 09-06-2014 21-01-2017
23. Ms. Shubhra Saxena 21-01-2017 27-04-2017
24. Sh. Navneet Singh Chahal 29-04-2017 18-03-2018
25. Sh. Hemant Kumar 19-03-2018 16-02-2019
26. Sh. Umesh Mishra 16-02-2019 04-06-2021
27. Sh. Bal Krishna Tripathi 05-06-2021 11-06-2023
28. Sh. Rajesh Kumar Tyagi 12-06-2023 Till Date