Close

Municipality

Nagar Palika Parishad Amroha

Kot Chauraha, near Govt. Hospital

Nagar Palika Parishad Hasanpur

Hasanpur, Amroha

Nagar Palika Parishad, Bachhrayun

Bachhrayun, Amroha

Nagar Palika Parishad, Dhanaura

Dhanaura, Amroha

Nagar Palika Parishad, Gajraula

Gajraula, Amroha